CƠ CẤU TỔ CHỨC KHOA CHÍNH TRỊ – QUỐC PHÒNG

STT HỌ TÊN CHỨC VỤ TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN ĐỊA CHỈ MAIL
1 LÊ THỊ LAN TRƯỞNG KHOA Th.s Lý luận chính trị [email protected]
2 HUỲNH TẤN LỘC PHÓ TRƯỞNG KHOA CN QPAN [email protected]
3 NGUYỄN KIM TUYẾT GIẢNG VIÊN Th.s Lý luận chính trị [email protected]
4 LÊ THỊ CHUNG GIẢNG VIÊN Th.s Lý luận chính trị [email protected]
5 NGUYỄN THỊ THU GIẢNG VIÊN Th.s Lý luận chính trị [email protected]
6 ĐÀO DUY TÙNG GIẢNG VIÊN Th.s Lý luận chính trị [email protected]
7 HOÀNG MINH ĐỨC GIẢNG VIÊN Th.s GDTC [email protected]
8 BÙI VĂN MẠNH GIẢNG VIÊN Th.s QPAN [email protected]
9 ĐOÀN HỒNG PHÚC GIẢNG VIÊN Th.s QPAN
10 NGUYỄN NGỌC ẨN GIẢNG VIÊN CN Lý luận chính trị [email protected]
Khoa Chinh tri - Quốc phong Nam Sài Gòn