CƠ CẤU TỔ CHỨC KHOA CƠ KHÍ – XÂY DỰNG

STTHỌ TÊNCHỨC DANHTHÔNG TIN LIÊN HỆ
1Nguyễn Thanh BìnhTrưởng khoaEmail: [email protected]
2Lê Quang Trung Phó Trưởng khoaEmail: [email protected]
3Phạm Thị Mai KhanhGiảng viên
4Đặng Ngọc ĐứcGiảng viên
5Nguyễn Nhơn HảiGiảng viên
6Nguyễn Văn KhiểnGiảng viên
7Huỳnh Xuân ThanhGiảng viên
8Lê Công MinhGiảng viên